Українська Католицька Єпархія Торонто і Східньої Канади запрошує Боголюбивих Вірних на Передріздвяну Пилипівську Місію в понеді_page-0001

Both comments and trackbacks are currently closed.