Від отця пароха

АНКЕТА – Household Covid-19 Screening.Form   


Жива трансляція (прямий ефір)

Неділя, 21 червня
Божественна Літургія Divine Liturgy 08:00
LIVE STREAM:  www.facebook.com/4bellwoods/live
NO FACEBOOK ACCOUNT REQUIRED TO VIEW

Слава Ісусу Христу!

Шановні й Дорогі Парохіяни!

Днесь благодать Пресвятого Духа нас зібрала. Цими словами нашої літургічної молитви звіщаємо Вам радісну вістку, що двері нашого Храму від цієї неділі є знову відкритими для наших вірних, щоб брали участь у Божественній Літургії. Однак реальність пандемії – коронавірусу є далі реальною загрозою і небезпекою для здоров’я кожної особи. У звязку із тою сумною і болючою для нас дійсністю, відкриття Храму є зумовлене точними вимогами і правилами поданими Єпархіяльним управлінням, і яке є узгіднене із нормами міністерства охорони здоров’я. Дотримуючись заповіді любови ближнього даною нам Господом – Ваша безпека, дорогі парохіяни, є нашим пріоритетом.

Отже у найближчі дві неділі, 21 червня і 28 червня будемо служити лише одну Божественну Літургію о год. 10-ій ранку у нашому Свято-Миколаївському Храмі з участю вірних.

У звязку із реальністю епідемії коронавірусу, котра є далі для нас всіх загрозою прохаємо:

Прибути до Храму від 30-40 хвилин перед Богослуженням. З початком Божественної Літургії двері до Храму замикаються. Число місць є обмежене до 40 – 50 осіб, з огляду на збереження віддалі.

А) Виповнити і підписати анкету про власний стан здоров’я і передати її добровольцям при вході до Храму.

Б) Строго дотримуватися правил, які Вам вкажуть добровольці при входу до Храми.

В) Уважно слухати правила які подає о. Душпастир в часі Божественної Літургії.

Г) Принести і вдягнути в Храмі маску, якщо на це дозволяє стан здоров’я поодинокої особи.

Ґ) На поверсі Храму є тільки один туалет для вжитку. Не можна сходити до залі Храму і там вживати туалети.

З першою неділею липня, будемо служити для вірних дві Божестенні Літургії. Нам потрібно часу, щоб о. Душпастирі, й добровольці вивчили і вправилися у нових нормах, тимже забезпечуючи безпеку і охорону здоров’я усіх присутніх. Дякуємо за Ваше зрозуміння.

Нагода до Святої тайни Покаяння буде суботами, почавши від суботи 27 червня, в годинах від: 4:30 – 7:00 вечора.

Тому що усі вірні далі не можуть брати участь у Божественній Літургії у Храмі, далі продовжуємо транляцію Божественної Літургії з проповіддю у наступні дві неділі о год. 8:00 ранку. 

В наступному тижні подамо розклад на місяць липень. 

Щиро дякую нашим вірним за Вашу терпеливість, розуміння і щедру піддержку нашої парохії Вашими пожертвами. У цей нелегкий час пандемії, який ми спільно переживаємо – кріпімся надією на Господа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності (Еф. 6,24).

З молитвою,

о. Роман Лобай – парох
Glory to Jesus Christ!

Dear Esteemed Parishioners!

Today the grace of the Most Holy Spirit has gathered us together. Using the words of our liturgical prayer we bring you joyous news that from this Sunday the doors of our church are once again are open for our parishioners to participate in the Divine Liturgy. Yet, the COVID-19 pandemic is an on-going real danger and threat to the health of every person. With respect to this sad and painful reality for us, the opening-up of church is dependent on the explicit requirements and guidelines given by the Eparchial authority, which are in agreement with the norms of the Ontario Ministry of Health. In keeping with our Lord’s commandment to love one’s neighbor – your safety, dear parishioners, is our priority.

Therefore, on the next two Sundays – June 21 and June 28 – we will be celebrating only one Divine Liturgy at 10 AM in our Saint Nicholas Church with participation of our faithful.

Given the reality of the COVID-19 pandemic still being a danger to us we ask you to keep the following in mind:

Arrive at church 30-40 minutes before the start of the Divine Liturgy. Once the Divine Liturgy begins, the doors to the church will be shut. Seating is restricted to 40-50 persons, taking into account physical distancing.

  1. A)  Please complete and sign the Health Check Declaration and hand it to the volunteers at the entrance to the church.
  2. B)  Upon entering the church, volunteers will speak with you about rules that need to be strictly observed.
  3. C)  Kindly pay close attention to any rules that the Priest/Father will give during the Divine Liturgy.
  4. D)  Bring your mask to church. While in church, put it on if your health requires this.
  5. E)  There is only one bathroom on street level that can be used. Going down the stairs to the church hall and using the bathrooms there is not permitted.

Starting on the first Sunday of July we will celebrating two Divine Liturgies for the faithful. We need time for the clergy and the volunteers to learn and refine the new norms, ensuring the safety and protecting the health of all present. Thank you for your understanding.

Opportunities for the celebration of Holy Mystery of Repentance (Confession) will be offered every Saturday, beginning on Saturday, June 27 from 4:30-7:00 PM.

Seeing that all the faithful cannot, from now on, participate in the Divine Liturgy in church, we will continue to livestream the Divine Liturgies (homily incl.) on the next two Sundays starting at 8 AM.

Next week we will be providing a schedule of divine services for the month of July.

I would like to thank our faithful immensely for their patience, understanding and generous support of our Parish with their Sunday offerings. In this challenging period of the COVID-19 pandemic which we are living through together — let us persevere by hoping in the Lord.

“Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love undying” (Eph 6:24).

Prayerfully yours,
Father Roman Lobay, Pastor